کانال رسمی تلگرام
گروه تغییر سبک زندگی
لینک عضویت

ارتباط مستقیم تلگرامی با درمانگر

مركز روانشناسي و مشاوره نيكو (در مسير تغيير سبك زندگي)

تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و با همکاری بخش فارسی انجمن بین المللی علوم رفتاری بافتگرا(ACBS).


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

گروه تغییر سبک زندگی

دوره های آموزشی-تحلیلی ویژه عموم

در حال به‌روز رسانی...