گروه تغییر سبک زندگی

تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که با هدف کاهش رنج های بشری و ارتقا سلامت روان جامعه شروع به فعالیت کرده و در این راه از متخصصان علوم مختلف از جمله پزشکان مجرب و با تجربه، روانشناسان و مددکاران اجتماعی استفاده می کند تا قدمی کوچک برای فراهم کردن لحظاتی سرشار از زندگی بردارد. ادامه مطلب


خدایا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

گروه تغییر سبک زندگی